Skip to main content

Behandlinger

Tanngnissing

Tannbleking

Periodontitt

Rotfylling

Fyllinger

Tannrens

Tannerstatning

Rutinekontroll

REFUSJON FRA HELFO ELLER NAV

Vi samarbeider med Helfo og NAV som kan gjøre din behandling rimeligere og bedre. Som regel må man selv betale for tannbehandling i Norge. Imidlertid finnes det et godt regelverk som beskriver rettigheter til dekning av tannbehandling og som gir grunnlag for støtteordningene. Pasienter kan få stønad til tannbehandling fra Helfo eller NAV. Her kan du lese mer om de ulike kravene for å vite om du har rett til stønad til tannbehandling.Vi har direkteoppgjør med HELFO. Berettigede pasienter betaler kun egenandelen.Har du godkjent rekvisisjon fra NAV, betaler du egenandel i henhold til hva som er avtalt mellom deg og NAV. Vi tar gjerne imot din rekvisisjon.

Helfo refusjon
Helfo kan dekke en stor del av din tannbehandling ved tilstander som kan forårsake store tannskader og tannlegekostnader. Våre behandlere har direkteoppgjør med Helfo. Når din behandling er berettiget refusjon, betaler du kun egenandelen. Din tannlege bedømmer om du kan få refusjon.

Følgende tilstander kan gi krav på refusjon:

 • Punkt 1: Sjelden medisinsk tilstand
 • Punkt 2: Leppe-kjeve-ganespalte
 • Punkt 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Punkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Punkt 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Punkt 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Punkt 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Punkt 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Punkt 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Punkt 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade. Dersom man har vært utsatt for en ulykke og har mistet deler eller hel tann kan man få dekket behandlingen.
 • Punkt 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Punkt 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse).  Man kan også få betydelig støtte dersom man har alvorlig tannlegeskrekk.
 • Punkt 15: Helt eller delvis tanntap (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Merk deg også følgende:

 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlege/tannpleier
 • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret
 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt

For å bedømme om du er berettiget refusjon, må du komme til konsultasjon hos en tannlege. Der vil du få et kostnadsoverslag med oversikt over refusjonsbeløpet og din egenandel for behandlingen.

Alle tannleger hos oss  har direkteoppgjør med HELFO slik at du kun betaler din egenandel.
Kontakt oss for å få riktig veiledning.Vi vil hjelpe deg med å lage den riktige behandlingsplanen som er tilpasset deg.

Ønsker du å bestille time angående en av disse behandlingene?